Affie Wildsfees
Skenkingsvorm

Om te begin, sleutel u Naam & Van gevolg deur u e-posadres en kontaknommer in.

Indien u 'n kind in AHMP of AHS het, sleutel asb hulle studentenommer of die kind se naam en van ook in. U kan slegs een kind se nommer per vorm insleutel. Studentenommers van beide skole is geldig.

- of -

Powered by Connect-IT Life

Affie Wildsfees
Skenkingsvorm

Om te begin, sleutel u Naam & Van gevolg deur u e-posadres en kontaknommer in.

Indien u 'n kind in AHMP of AHS het, sleutel asb hulle studentenommer ook in. U kan slegs een kind se nommer insleutel per vorm. Studentenommers van beide skole is geldig.

Powered by Connect-IT Life